Intelligens Rendszerek 2010 –
 Fiatal Kutatók 5. Szimpóziuma:

 
 IRFIX'10

Időpont: 2010. november 26.

Helyszín: Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kara (Bécsi út 96/b)

 

Felhívás előadás tartására és részvételre

A szimpózium szervezője, az NJSZT Mesterséges Intelligencia Szakosztálya felhívja az intelligens rendszerek (IR) és mesterséges intelligencia (MI) témakörökben munkálkodó fiatal kutatókat előadás tartására és a szimpóziumon való részvételre. Az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karán megrendezendő rendezvény célja, hogy áttekintést adjon az intelligens rendszerek elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó fiatal kutatók munkáiról – ennek kapcsán betekintést adjon a vonatkozó hazai műhelyek jelenlegi helyzetébe, és megvitassa azokat a kihívásokat és problémákat, amelyekkel a kutatók, az oktatók és a profitszférában munkálkodó kollegák találkoznak. Célunk a fenti területen működő hazai kutatók, fejlesztők, alkalmazók és oktatók tevékenységének összefogása. Felhívjuk a hazai műhelyeket, hogy támogassák, ösztökéljék munkatársaikat a rendezvényen való aktív részvételre.

A szimpóziumra előadás-kivonattal vagy cikkel lehet jelentkezni. A rendezvény nyelve magyar, de a beküldendő dokumentumokat angolul is elfogadjuk. A dokumentumok véleményezése után döntünk az előadás elfogadásáról, és javaslatot teszünk szóbeli, vagy poszter formájában történő prezentációra. A döntést segíti, ha a szerzők nem csak kivonatot de – maximum 15 oldalas – cikket is beküldenek. A szóbeli prezentációk időtartama – az elfogadott előadások számától függően – várhatóan 15–30 perc lesz.

A szimpóziumra várunk olyan írásokat is, amelyek az intelligens rendszerek témakörében született, egyetemi hallgatók által készített munkák – kiemelkedő TDK dolgozatok, diplomamunkák – eredményeiről számolnak be. A programbizottság által legjobbnak ítélt „junior” szerző lehetőséget kap előadás tartására, míg a további kiemelkedő írások szerzői poszterként mutathatják be munkájuk eredményeit.

Előadás bejelentésének módja: Az elektronikus rendszeren keresztül kérjük megadni a szerző(k) nevét, munkahelyét és email-címét, valamint az előadás (legfeljebb 2 oldalas) kivonatát. Opcionálisan maximum 15 oldalas cikk is küldhető. Elektronikus levélben küldött anyagot nem fogadunk el. A kivonatot, illetve a cikket pdf formában kérjük. (Az elektronikus beküldési rendszerrel kapcsolatos kérdésekkel Vámossy Zoltánhoz lehet fordulni a vamossy.zoltan@EZTÖRLENDŐnik.uni-obuda.hu címen. Az email címből a nagybetűs rész törlendő.)

A szimpózium programbizottsága:

Elnök Szeredi Péter szakosztály elnök. Bizottsági tagok a szakosztály vezetőségének tagjai: Gregorics Tibor, Molnár Bálint, Sántáné-Tóth Edit, Varga László Zsolt és Vámossy Zoltán.

Preferált témakörök:

Adat- és szövegbányászat

Intelligens felhasználói felületek, portálok
Bayes-hálók és sztochasztikus következtetések Intelligens oktató rendszerek, e-oktatás
Beszédfelismerés, beszédgenerálás Intelligens rendszerek szociális vonatkozásai
Deklaratív (logikai, funkcionális) programozási nyelvek és alkalmazásaik Intelligens rendszerfejlesztés, -módszertan
Elosztott intelligencia, multi-ágens rendszerek Ismeretalapú rendszerek, szakértő rendszerek
Esetalapú következtető rendszerek Ismeretszerzés
Evolúciós számítások és algoritmusok, evolúciós programozás Korlátprogramozás (constraint programming)
Fuzzy-logika Neuronhálók
Esettanulmányok Összehasonlító elemzések
Genetikus algoritmusok Ontológiák, szemantikus világháló
Gépi látás Robotika
Info-bionika Szervezeti memória, tudásmenedzsment
Intelligens alkalmazások Tanuló és adaptív rendszerek
Természetes nyelvek feldolgozása Tevékenységtervezés és ütemezés

Természetesen más, az intelligens rendszerek és mesterséges intelligencia körébe tartozó, illetve az ilyen techniká(ka)t integráló témát is elfogadunk.

Lehetőséget kaptunk arra, hogy a szimpózium válogatott előadásaiból készült angol nyelvű dolgozatokból egy referált folyóirat, az Acta Cybernetica egy különszámot jelentessen meg. A programbizottság a szimpózium után kiválasztja az erre érdemes (szóbeli vagy poszter-)előadásokat, és az előadók számára a lehetőséget felkínálja. A kéziratok formátumáról a http://www.inf.u-szeged.hu/actacybernetica/ honlap részletes felvilágosítást ad.

Határidők:

2010. október 25.

Jelentkezés előadás tartására itt.

2010. október 25.

Előadások kivonatának ill. a cikkeknek a beküldése itt.

2010. november 5. (módosulhat)

Szóbeli és poszter-előadások elfogadásának visszaigazolása.

2010. november 15. 09:00-ig

Jelentkezés részvételre a miszimpozium2008@EZTÖRLENDŐsas.ilab.sztaki.hu címre küldött email-ben (az email címből a nagybetűs rész törlendő és a 2008 nem javítandó 2010-re :-) ) a következők megadásával:
-------------------------------------------------
Résztvevő neve:
Munkahelye:
Email címe:
NJSZT tag-e? (Igen/Nem):
Ha nem NJSZT tag, szeretne-e belépni az NJSZT-be úgy, hogy a Szakosztály fedezi az első évi tagdíjat? (Igen/Nem):
Igényt tart-e az (ingyenes) ebédre? (Igen/Nem):
Húsmentes ebédre tart-e igényt? (Igen/Nem):
-------------------------------------------------

2010. november 26.

Szimpózium.

2011. január 31. A kiválasztott előadások angol nyelvű kéziratának beküldése.

Konferencia-információk:            http://sas.ilab.sztaki.hu/njszt-mi/szimpozium2010.htm

Budapest, 2010. május.  A szimpózium szervező bizottsága