Szakkifejezések fordítása

 

Egy új szakterület megjelenésekor mindig komoly problémát jelent a vele járó új terminológia kialakítása, annak helyes fordítása.

 

 

A szakkifejezések spontán fordítása

 

1999-ben robbant be hazánkba a Cisco. Az angol nyelvű anyagot mi spontán fordítottuk magyarra. A beágyazásnál a header – azaz fejrész fordítása egyértelmű volt. A 2. rétegnél azonban ott van a footer is. Ennek fordítása spontán hol lábrész, hol pedig farokrész volt. Igen ám, de a beágyazott keretről aztán a fogadó eszköz levágja a fejét és farkát? Az akkori tanfolyamon részt vett – a női nem képviseletében abszolút elsőként – egy harcias leányzó is, aki katonásan, hangosan, rendreutasító hangnemben kijavította az előtte szóló fiút: „levágja a fejét és a lábát!”. Komoly csend lett hirtelen. Ettől kezdve senki sem tévesztette el – a footer magyar fordítása a lábrész lett (meg kell jegyezni, hogy azóta ez a határozott fellépésű „névadó” hölgy egy multinacionális cég felsővezetője lett).

 

Eddig egy teljesen új ágazat megjelenésével kapcsolatosan az ezzel járó új terminológia zöldmezős kialakításáról beszéltünk. Azonban egy fordító napi munkája során is rendszeresen felmerül a számára teljesen új terminológia fordításának problémája. Mit tehet ekkor a fordító? Rákeres az interneten a célnyelven, hogyan is használják az adott nyelven a számára új téma szakkifejezéseit. A terminológia fejlesztést segítheti a tanári végzettség is.

 

Ma már sok cég teljesen speciális, szűk piaci résekbe befurakodva biztosít szolgáltatást. Ez lehet az ideális szakterület számukra. Ennek viszont az a következménye, hogy az ilyen szakosodott cégek számára dolgozó profi fordítóknak meg kell ismerkedniük az adott szűk terület szakemberei által használt terminológiájával. Mindez komplex kihívást jelent, igazi alkotói munkát. A fordítás során többek között ez jelenti a fordítói munka rendszeresen megjelenő, valóban kreatív részét.

 

A terminológia tudatosan egységes fordítása

 

Egészen más utat járt be az ITIL. A v3-nak a 2007. augusztusi megjelenésével már egyértelművé vált az ITIL-nek a szolgáltatás-menedzsment terén elért világméretű győzelme. Az itSMF nevű hazai nonprofit szervezet már 2008. februárjára kiadta – a terminológiája definícióinak fordítása formájában – végső soron az ITIL v3 szakkifejezéseinek fordítását. Ez egy pdf állomány, melyben akár az angol, akár pedig a magyar szóra-kifejezésre rákereshetünk és a megtalált elem mellett megtaláljuk a másik nyelvű párját.

 

Az ITIL-terminológia hivatalos fordításának következményei

 

Az Óbudai Egyetemen – alig fél esztendővel a megjelenése után – már 2008. februárjával elindult az ITIL v3 oktatása, természetesen az előző hónapok során előkészített, spontán fordítású terminológiát használó tananyag alapján (például service transition– szolgáltatás átmenet). Ezt az első oktatott félév során a hallgatók érdekében meg kellett őrizni. Azonban az oktató nyarából jókora szeletet hasított ki, hogy a már korábban kidolgozott oktatási anyagokban, prezentációkban lévő spontán lefordított szavakat-kifejezéseket az egységesített fordításnak megfelelőre átalakítsa. Például a Service transition– szolgáltatás átmenet fordítás helyett a hivatalos fordításban szereplő szolgáltatásbevezetés kifejezést használja. Hosszú távon ez azonban kamatozott, mert az általa összeállított első magyar nyelvű ITIL v3 digitális tankönyvben már az ITIL v3 szakkifejezéseknek a hivatalos fordítása szerepelt.

 

Szakkifejezések fordítása más nyelvekre – az orosz fordítás példáján keresztül

 

Az új szakmai területek megjelenése természetesen az ezzel járó új szakkifejezések oroszra fordításánál is nehézségeket jelent. Az előzőekben számítógépes hálózatokkal kapcsolatos példát emlegettünk, maradjunk ennél a szakterületnél. Az angol router (útvonalválasztó) kifejezést az oroszra fordítása helyett először csak egyszerűen fonetikusan átírták cirill betűkkel:

Később megjelent az oroszul is értelmezhető fordítása: маршрутиз̀атор, azaz szó szerinti fordításban útvonalasító. Ez annyira sikeres terminus technicus lett, hogy a mai bolgár és ukrán nyelv is ezt használja, illetve ennek alapján képezte a belorusz nyelv is a маршрутызатар kifejezést.